Pluma Fernando Pessoa

por Visit Lisboa Shop

€2,00

Lapicera en forma de pluma.
Breve presentación de Fernando Pessoa.
Disponible en portugués e inglés.