Bowl

by Visit Lisboa Shop

€13,50

Ceramic Sardine shaped dish, with sardine. Hand paint. 25.5x7x4.5cm

(*)